Objava rezultata prvog natječaja LAG-a Kvarnerski otoci

Datum objave: 01.10.2018.

LAG Kvarnerski otoci je 26.03.2018. objavio prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije za provedbu Mjere 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Raspoloživa sredstva: 1.563.492,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosila je 111.678,00 HRK (15.000,00 EUR).
Prijave su se zaprimale od 10. travnja 2018. do 11. svibnja 2018. te je zaprimljeno 14 prijava. Od 14 zaprimljenih prijava 13 ih je koje su uspješno prošle administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te su odabrane od strane Upravnog odbora LAG-a Kvarnerski otoci na Sjednici 12.09.2018. u Krku.
Za odabrane projekte izdane su Odluke o odabiru projekta. Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije uslijediti izdavanje Odluka o dodjeli sredstava ili Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

Čestitamo svih nositeljima projekata, te im želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

konačna rang lista PDF