Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/suradnicu udruge LAG „Kvarnerski otoci“

Datum objave: 27.02.2018.

Radno mjesto: Stručni suradnik/suradnica
Poslodavac: Lokalna akcijska grupa LAG „Kvarnerski otoci”
Mjesto rada: Krk
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 6 mjeseci) na puno radno vrijeme (8 sati dnevno)
Objava natječaja: 27.02.2018.
Rok za prijavu: 06.03.2018.

Više informacija o natječaju: Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na puno radno vrijeme zbog povećanja obima posla. Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:
• obavlja administrativno tehničke i uredske poslove;
• obavlja protokolarne poslove za potrebe Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a;
• vodi podsjetnik, organizira sastanke i prijem stranaka za potrebe Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a;
• obavlja poslove prijema, distribucije, otpreme i arhiviranje pošte (poslovi se odnose i na elektroničku poštu);
• obavlja poslove nabave artikala za reprezentaciju, uredskog materijala, potrošnog materijala za održavanje, sitnog inventara;
• surađuje s tijelima drugih institucijama;
• po nalogu Voditelja LAG-a vodi odgovarajuće evidencije i registre;
• brine o promidžbeno-informativnim aktivnostima LAG-a (pravovremenom i redovitom informiranju članova LAG-a i šire javnosti putem elektroničke pošte, web stranice, društvene mreže i drugi komunikacijski kanali),
• pruža savjetodavne usluge i tehničku pomoć članovima LAG-a,
• identificira potencijalne nacionalne, EU i druge izvore financiranja aktivnosti LAG-a
• prati zakonske regulative i objavu javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području LAG-a o postojećim mogućnostima
• obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja LAG-a.
Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
Opći uvjeti:
• punoljetnost,

Posebni uvjeti:
• magistar/magistra ekonomije
• visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva
• praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
• dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• poznavanje rada na računalu,
• posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
• početno znanje o pisanju projekata

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis/CV Kandidat/kandidatkinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja
  • motivacijsko pismo
  •  dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
  •  preslika vozačke
  • ostala dokumentacija kojom se dokazuju posebni uvjeti

Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne priloži navedene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 06. ožujka 2018. preporučenom poštom :
LAG „Kvarnerski otoci“
Vršanska 14 51500 Krk
KONTAKT MAIL: lag@kvarnerski-otoci.hr ili 0958588231 .