LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 1.1.3. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Datum objave: 26.03.2018.

LAG “KVARNERSKI OTOCI” objavljuje dana 26.03.2018.g. prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.


Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.005.102,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK (15.000,00 EUR).

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 10.4.2018.g., a najkasnije do 11.5.2018.g. na adresu LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”, Vršanska 14, 51500 Krk.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga.

Natječaj i natječajna dokumentacija:

1.) Nacrt_LAG_natječaj_TO_6.3.1._LRS LAG

2.) Obrazac A. Prijavni obrazac.docx

3.) Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

4.) Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

5.) Obrazac C. Izjava o veličini

6.) Obrazac D. FADN kalkulator

7.) Prilog I Natječajna dokumentacija

8.) Prilog II. Popis proizvoda

9.) Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

10.) Prilog IV Pravilnik provedba LRS

11.) Prilog V_Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Za sve informacije možete se javiti u LAG Kvarnerski otoci na broj telefona: 051/654-617 ili na mail lag@kvarnerski-otoci.hr.