KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Datum objave: 28.01.2019.

28. 1. 2019. – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Javni poziv za kandidiranje projekata – Otvoren do 1. ožujka 2019. godine

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa: 

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 

Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma 

Mjera C – dostupnost i sigurnost 

Mjera D – prepoznatljivost

Sukladni su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim akcijskim planovima i nacionalnim programima vezanim za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj (zeleni turizam) i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog). Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja

– novom zapošljavanju – realizaciji novih investicija

– povećanju turističke potrošnje

– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima

– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma .

 

Za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma za 2019. godinu na aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 23.652.700,00 kuna.

S obzirom na veliki broj prihvatljivih aktivnosti i korisnika istaknut ćemo samo neke od njih

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sklopu ovog programa mogu unaprijediti dodatne sadržaje na svom gospodarstvu kao što su bazeni, sadržaji vezni za etno zbirke i tradicijske zanate, tematski i zabavni parkovi te mnoge druge prihvatljive aktivnosti. Osim obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava razvoj i unaprjeđenje bazena mogu prihvatljivi su za financiranje i za trgovačka društva izvan javnog sektora, obrte i zadruge.
Posebno su zanimljive prihvatljive aktivnosti za subjekte koji su registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu koji, između ostalog, mogu obnoviti ili rekonstruirati postojeće manje turističke brodove (tzv. „mali ploveći hoteli“) za krstarenje s elementima tradicijske gradnje. Moguće je i uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete. Razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kajacima i kanuima, golf i dr., kroz ulaganja u infrastrukturu su također prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa.
Hoteli i kampovi mogu povećati svoj standard i kvalitetu kroz razvoj i unaprjeđenje wellnessa, rekreacijskih, sportskih, zabavnih ili tematskih sadržaja u svrhu produljenja turističke sezone i povećanja popunjenosti.