Izmjena prvog LAG natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Datum objave: 03.09.2018.

Upravni odbor LAG-a Kvarnerski otoci je na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2018. godine donio odluku o izmjeni Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 26.03.2018. godine.


LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:
 tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“;
 tekst na 1. stranici „Datum 26.03.2018.“ mijenja se i glasi: „Datum 28.08.2018.“;
 tekst na stranici 3. u poglavlju 1.1 „Raspoloživa sredstva: 1.005.102,00 HRK“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 1.563.492,00 HRK“;
 iza teksta na stranici 15. u točci 4.2. dodaje se novi tekst koji glasi:
„Iznimno, ovaj Natječaj je moguće izmijeniti nakon 09.04.2018. godine, u sljedećim slučajevima:
 povećanje raspoloživih sredstava LAG Natječaja, najkasnije do dana početka izdavanja odluka;
 produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata, najkasnije do krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata;
 ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.“

Također se dopunjuje tekst Priloga IV Natječaja (Pravilnik o provedbi Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci 2014.-2020. putem LAG natječaja) kako slijedi:
 iza rečenice na stranici 6. u točci 4.2. „U slučaju izmijene i/ili ispravka LAG natječaja po potrebi će se odgoditi početak podnošenja prijava projekata ili će se primjereno produžiti rok za podnošenje prijava projekata.“ dodaje se novi tekst koji glasi:
„Iznimno, ovaj Natječaj je moguće izmijeniti nakon dana koji prethodi danu kojim počinje rok za prijavu projekata, u sljedećim slučajevima:
 povećanje raspoloživih sredstava LAG Natječaja, najkasnije do dana početka izdavanja odluka;
 produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata, najkasnije do krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata;
 ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.“

Odluka o izmjeni prvog LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore dostatne za financiranje četrnaest (14) projekata, umjesto prvotno planiranih devet (9), koje je uslijedilo nakon Odluke o prvoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014.-2020. usvojene na sjednici Skupštine LAG-a 31. srpnja 2018. godine.

Nacrt_LAG_natječaj_TO_6.3.1._LRS LAG_final_V2

Odluka o izmjeni prvog lag natječaj

Prilog IV Pravilnik provedba LRS_20180316_izmjena