INFO DAN HBOR-a 30.01.2019. KRK

Datum objave: 23.01.2019.

HBOR Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji sa LAG-om Kvarnerski otoci  organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda, Vesnom Bartolović Stančić koji će se održati u prostorijama LAG Kvarnerski otoci, Krk, Vršanska 14, u srijedu 30.01.2019. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a na e-mail: lag@kvarnerski-otoci.hr ili na tel. 095/858-8231.

 

Neke od mogućnosti kreditiranja:

  • Nabava roba i usluga u cilju pripreme turističke sezone radi kvalitetnog pružanja usluga turistima. Navedeno uključuje nabavu hrane, pića, sitnog inventara, troškove tekućeg održavanja, troškove plaća i režijske troškove.
  • kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja
  • Obrtna sredstva:
    kreditiranje obrtnih sredstava namijenjenih proizvodnji
    premoštenje do naplate prodane robe
    cjelokupan ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe