7. Energetska konferencija otoka Krka

Datum objave: 13.12.2018.

Velika vijećnica Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, otok Krk Krk, 15. prosinca 2018. g. (subota), od 09 h do 15 h

 

 

09:00 h – 10:00 h Dolazak i registracija sudionika

10:00 h – 10:20 h Otvaranje konferencije i pozdravni govori

10:20 h – 12:00 h Kako realizirati 100-tinjak malih fotonaponskih elektrana na otoku Krku do konca 2020. (u sklopu cjelokupne i integralne energetske tranzicije otoka Krka)

Vjeran Piršić, Udruga Eko Kvarner: „Zadružni model kao generator i energetskog i ekonomskog razvoja”

dr.sc. Ljubomir Majdandžić, Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju, Zagreb: „Kako optimalno projektirati i instalirati malu fotonaponsku elektranu u Hrvatskoj”

dipl.ing. Zdenko Kirinčić, Energetska zadruga otok Krk: „Tranzicija otočnog transporta na dominantno korištenje električnih vozila ”

Paolo Tomatis, European Asbestos Risks Association (EARA), Trst: „Zašto je neophodno prije instalacije solarne opreme ukloniti sav azbest sa krovova”

12:00 h – 12:20 h Pauza

12:20 h – 14:00 h Kako osmisliti, optimizirati i realizirati upravljački sustav za proizvodnju, pohranu i potrošnju energije iz obnovljivih izvora na nivou otoka Krka

dipl.oec. Aleksandar Kovačević, Oxford Institute for Energy Studies: „Energetska tranzicija u jugoistočnoj Evropi kao generator lokalnog gospodarskog razvoja”

doc.dr.sc. Goran Krajačić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu: „Pametni otoci za pametne otočane (uz pametnu integraciju obnovljivih izvora energije)”

doc.dr.sc. Ivan Rajšl, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu: „Koncept upravljačkotržišnog mehanizama za veliki broj izvora (obnovljive) energije prosumera”

mr.sc. Hrvoje Katunar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci: „Organizacija i operacionaliziranje energetske tranzicije otoka Krka”

14:00 h – 15:00 h Rasprava i zaključci okruglog stola
16:00 h – 22:00 h Neformalno druženje i umrežavanje na tradicionalnim Danima bakalara u hotelu Malin u Malinskoj na otoku Krku
‘This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU).’