Kontakti

Lokalna akcijska grupa
 “Kvarnerski otoci”
Vršanska 14, 51500 Krk
lag@kvarnerski-otoci.hr
www.kvarnerski-otoci.hr
Facebook stranica

Zdenko Kirinčić, predsjednik
+385 (0)99 384 8200
zdenko.kirincic@kvarnerski-otoci.hr

Maja Kirinčić, voditeljica
+385 (0)91 503 3481
maja.kirincic@kvarnerski-otoci.hr

Marko Ferlora, tajnik
+385 (0)98 935 4898
marko.ferlora@kvarnerski-otoci.hr

Jovana Čutul, stručna suradnica
+385 (0)95 858 8231
jovana@kvarnerski-otoci.hr

Antonija Ferlora, stručna suradnica
+385 (0)91 368 3684
antonija@kvarnerski-otoci.hr

OIB:77600514446
IBAN: HR2824020061100651346